A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Marius Adrianus Brandts Buys
1874 - 1944
The Netherlands
Picture
M.A. Brandts Buys
Marius Adrianus Brandts Buys (09/11/1874 - 21/07/1944), a Dutch composer (born in Zutphen, died in Velp).
Requiem voor de gevallenen
Period:Expressionism
Composed in:1943
In memory of:those who were killed in war
This Requiem voor de gevallenen (Requiem for the fallen) is for chorus and orchestra.
Contributor:Tassos Dimitriadis
Requiem voor de gevallenen, een opgedoken muziekstuk

Het Gelders Archief is in het bezit gekomen van een uniek muziekstuk. Het betreft de originele partituur van het Requiem voor de gevallenen van Marius Adrianus Brandts Buys (1874-1944) voor koor en orkest. Brandts Buys was van 1916 tot 1942 dirigent van het oratoriumkoor Toonkunst Arnhem. Hij bleek een inspirerende dirigent voor het in 1896 (her)opgerichte koor, dat tegenwoordig een van de grootste gemengde oratoriumkoren in Gelderland is (circa 90 leden). Onder M.A. Brandts Buys bezielende leiding bloeide het koor helemaal op. Hij componeerde Requiem voor de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op zondag 16 december 1945 gaf het Toonkunstkoor een concert ter nagedachtenis van de in 1944 overleden Marius Adrianus Brandts Buys. Het geheel stond onder leiding van Hans Brandts Buys, de zoon van M.A. Deze zou Toonkunst dirigeren van 1945 tot 1959.
Het was het eerste concert na de bevrijding van Toonkunst. Tijdens dit optreden werd ook het Requiem voor de gevallenen uitgevoerd. Een recensent was zeer enthousiast over het muziekstuk: "Vooral in het Requiem hoorden wij Brandts Buys op zijn best, n.l. een volbloedige volumineuze klank van het orkest met een grote liefde voor de massale koorklank. Het werk werd door de uitvoerenden met grote interesse gegeven. Een andere recensent schreef: "Het heeft sfeer en warmte, er spreekt liefde uit en eerbied voor het gegeven" (Toonkunst Arnhem 100 jaar).
De partituur wordt toegevoegd aan het archief van Toonkunst Arnhem (Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, afdeling Arnhem), dat het Gelders Archief beheert. Het muziekstuk is een schenking van mevrouw E.Th.H.Roes - Jonker. Zij meent dat het Toonkunstkoor vlak na de bevrijding met Amerikaanse legerauto’s naar Hilversum werd vervoerd voor een radio-optreden. Zij zou als koorlid op deze wijze aan het muziekstuk zijn gekomen. (Mei 2005)
Source:http://www.geldersarchief.nl/nl/default.htm?cat=33
Contributor:Wanita Resida